12 Tháng Một, 2019

41% bụi nhỏ tại Hàn Quốc phát sinh từ Trung Quốc

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã thu thập được nội dung báo cáo về bụi nhỏ bay tới từ Trung Quốc, mà chính quyền Bắc Kinh từ chối công khai vào năm ngoái.

Photo : YONHAP News

Đây là báo cáo do Viện nghiên cứu môi trường quốc gia Hàn Quốc (NIER) đưa ra vào hai năm trước, trong đó bao gồm kết quả nghiên cứu về ô nhiễm không khí xuyên biên giới tầm xa (Long-range Transboundary Air Pollutants – LTP) Hàn-Trung-Nhật.

Báo cáo này phân tích về bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc năm 2013, trong đó có 46% phát sinh trong nước, 41% phát sinh từ Trung Quốc, 13% bay đến từ Bắc Triều Tiên.

Theo một báo cáo nghiên cứu chung khác do Chính phủ Trung Quốc lập ra năm 2006, nước này tự thừa nhận rằng bụi nhỏ phát sinh từ Trung Quốc ảnh hưởng tới cả bán đảo Hàn Quốc. Trong đó, trên 40% sulfat và nitrat, hai thành phần chính trong bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc, là phát sinh từ Trung Quốc.

Chính phủ ba nước Hàn-Trung-Nhật bắt đầu tiến hành nghiên cứu chung về ô nhiễm không khí từ năm 2000. Do đó, đây là một tài liệu quốc tế có độ tin cậy cao. Song Trung Quốc lại nói rằng tài liệu mà phía Hàn Quốc đưa ra có độ tin cậy thấp, do được lấy cơ sở phân tích từ lượng phát thải vật chất ô nhiễm năm 2010, không phản ánh đúng chất lượng không khí đã được cải thiện kể từ sau năm 2013.

Tuy nhiên, các học giả trong nước vẫn cho rằng lượng bụi nhỏ từ Trung Quốc có ảnh hưởng lớn tới bụi nhỏ tại Hàn Quốc. Trong khi đó, cơ quan môi trường Hàn-Trung dự kiến sẽ sử dụng tài liệu mới nhất về lượng phát thải vật chất ô nhiễm của Trung Quốc để tính toán lại, sau đó công bố kết quả trong nửa cuối năm nay.

(Visited 49 times, 1 visits today)