4 Tháng Một, 2018

5 lỗi học phát âm tiếng Hàn phổ biến mà nhiều người mắc phải nhất.

Khi biết được những lỗi sai khi học phát âm tiếng Hàn sẽ giúp bạn tránh và không mắc phải nếu có thì cũng có thể biết và tìm cách khắc phục kịp thời để không lâu khó chữa.


Luyện phát âm tiếng hàn hiệu quả

Học phát âm tiếng Hàn sai do chưa đọc phụ âm (받침) đúng cách.

Lỗi này ít khi xảy ra với phụ âm đơn nhưng trong một số trường hợp, khi không xác định được cách đọc của 받침 đó như thế nào dẫn đến việc đọc sai những âm tiết tiếp theo cũng như cả từ.
Ví dụ: 따뜻하다.
ㄷ+ ㅎ=ㅌ=>따뜻하다: [따뜨타다]
받침 “ㅅ” được đọc là “ㄷ”
Ngược lại thì trường hợp mắc lỗi với các từ có 받침 kép tương đối nhiều kể cả đối với những người đã học tiếng Hàn lâu cũng sẽ có những lúc còn phải lúng túng.
Ví dụ: – Nếu là nguyên âm đơn thì ㅂ và ㅍ thường đều độc được đọc là”ㅂ”
잎:[입]
입:[입]
Nhưng đối với 받침kép ㄼ và ㄿ thì khác khác nhau.
여덟: [여덜] “ㄼ” thì đọc âm đầu tiên
읊지: [읍찌] “ㄿ” thì đọc âm thứ hai

Học phát âm tiếng Hàn sai khi xác định được quy tắc đồng hoá phụ âm:

Khi hai hình thái tố kết hợp với nhau thì nguyên âm kết thúc âm thứ nhất gặp nguyên âm bắt đầu âm tiếp theo sẽ tạo ra sự biến âm ở một trong hai hay cả hai nguyên âm đó. Để khắc phục lỗi sai này bạn cần nắm chắc kiến thức của tiếng Hàn sơ cấp 1 để thực hành.
Ví dụ: 먹는다 , 박문관
thì ㄱ+ㄴ -> ㅇ+ㄴ -> 먹는다:[몽는다]
và ㄱ+ㅁ -> ㅇ+ㅁ -> 박문관:[방문관]
khi đó phụ âm “ㄱ” khi gặp phụ âm “ㄴ”hoặc “ㅁ” bị đồng hoá nên sẽ đọc thành “ㅇ”
Nếu 2 hình thái tố đứng trước và sau cùng kết thúc với một nguyên âm thì một trong hai nguyên âm hay cả hai nguyên âm đều có thể bị biến đối về cách phát âm.
Ví dụ:
넓죽하다:[널쭉하다] -> [널쭈카다]
Nguyên âm “ㅈ”ở hình thái tố thứ hai đã bị biến đổi thành âm căng “ㅉ” do kết thúc của hình thái tố thứ nhất bằng âm “ㅂ”


Mẹo học tiếng hàn trực tuyến hiệu quả

Học phát âm tiếng Hàn sai do sự biến động âm tiết:

Sự chuyển hoá của nguyên âm: Nếu từ kết thúc là nguyên âm “ㄷ” thì khi tiếp vị ngữ bắt đầulà nguyên âm thì “ㄷ” sẽ bị chuyển thành ㄹ
Nguyên tắc : 듣다+ (아/어보다)-> 들어보다.
Sự chuyển hoá thành nguyên âm cảu phụ âm: Đối với động từ hoặc tính từ kết thúc bằng bằng phụ âm “ㅂ” khi chia động từ hay thực hiện các chức năng trong câu mà phải kết hợp cùng với tiếp vị ngữ bắt đầu bằng nguyên âm : 으니까, 아/어서… thì ㅂsẽ bị chuyển thành nguyên âm 오 hoặc 우.
Ví dụ:
아름답다: 아름다워요(O) 곱다: 고와요.
“ㅂ”-> “” 우” . 우+어요-> 워요 “ㅂ”-> 오, 오+아요->와요
– Chưa các định đúng về âm sáng và âm tối
Ví dụ: 안타까워.
꼬불꼬불.

Học phát âm tiếng Hàn sai do sự lược bỏ phụ âm:

Với một số động từ và danh từ kết thúc bằng ㄹ khi tiếp vị ngữ và đi kèm bắt đầu là nguyên âm”ㄴ” ,”ㅅ”,… sẽ có hiện tượng biến mất âm”ㄹ”.
Ví dụ: 알다(으세요) -> 아세요. 아는 사람
Một số trường hợp lược bỏ phụ âm”ㄹ”, “ㅅ”, “ㅇ”, “ㅎ”,hoặc lược bỏ âm do đồng âm
Ví dụ: 좋은:[조은]
종용:[조용]
간난:[가난].

Học phát âm tiếng Hàn sai do sự lược bỏ nguyên âm:

Một số trường hợp lược bỏ nguyên âm “아”, “어”, “으”, “이” hay lược bỏ âm do đồng âm

Ví dụ: 가아서:[가서]
트어:[터]
깨어:[깨]
Sự lược bỏ phụ âm”ㄹ”, “ㅅ”, “ㅇ”, “ㅎ”, hoặc lược bỏ âm do đồng âm trong một số trường hợp.
Trên đây 5 lỗi học phát âm tiếng Hàn phổ biến nhất mong rằng đó sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn có thể cải thiện và nâng cao trình độ của mìn một cách nhanh chóng.

(Visited 326 times, 1 visits today)