11 Tháng Hai, 2019

Bắt giữ một người Việt Nam BHP vì tội mua bán trái phép loại lá có chứa thuốc phiện (대마)

Bắt giữ một người Việt Nam BHP vì tội mua bán trái phép loại lá có chứa thuốc phiện. (대마)

(부산=연합뉴스) 김재홍 기자 = 부산 강서경찰서는 대마를 구매한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 베트남 국적 외국인 A(26)씨에 대해 구속영장을 신청했다고 8일 밝혔다.

(Busan)Đã bắt giữ một đối tượng vào ngày mùng 8 vừa qua người này là bất hợp pháp người Việt Nam 26 tuổi về tội mua bán trái phép loại lá có chứa chất thuốc phiện

A씨는 이달 5일 오후 7시 30분 경남 창원시 진해구 한 식당 앞 노상에서 택시를 통해 배달된 23만원 상당 대마 녹색 가루 11g을 전달받은 혐의를 받고 있다.

Người đàn ông này vào ngày mùng 5 vừa qua buổi chiều vào lúc 7 giờ 30 phút tại 경남창원시 đã chuyển số bột thuốc phiện Khoảng 11 gam bằng taxi.

경찰 조사 결과 선원 체류자격으로 입국해 7개월간 불법체류 상태였던 A씨는 자신이 대마를 받을 장소인 해당 식당 명함을 촬영해 부산지역 판매책에게 휴대전화로 전송했다.

Người đàn ông này đã nhập cảnh hợp pháp vào Hàn Quốc được 7 tháng bắt đầu trốn bỏ ra ngoài thành bất hợp pháp anh ta làm công việc chuyển hàng hóa loại bột lá thuốc phiện này đến những nhà hàng những điểm giao dịch làm việc bằng điện thoại tại các địa điểm trong thành phố Busan

판매책은 부산역에서 택시기사에게 식당 명함 사진을 보여주며 작은 종이상자 1개를 건넸다.

Anh ta đã giao hàng cho khách hàng bằng hình thức taxi sử dụng dịch vụ Taxi để chuyển đổi hàng hóa đóng hàng vào một chiếc thùng nhỏ Đưa danh thiếp địa chỉ của khách hàng cho chú vận chuyển là taxi chứ taxi này sẽ có nhiệm vụ cầm món hàng đó đến danh thiếp có nghĩa là địa chỉ trong danh thiếp cho khách hàng

경찰은 이를 수상하게 여긴 택시기사 신고를 접수하고 식당 앞에서 잠복하다 대마를 건네받은 A씨를 발견, 검거했다

Một người taxi đã cảm thấy hành động quá Nghi Ngờ nên đã khai báo với cảnh sát và người đàn ông bất hợp pháp này đã bị bắt giữ.

Nguồn: naver.com/ Cô Dâu Việt Tại Hàn Quốc

(Visited 221 times, 1 visits today)