7 Tháng Bảy, 2019

Bất hợp pháp, về nước bao lâu thì có thể quay trở lại Hàn Quốc?

Bất hợp pháp về nước bao lâu thì có thể quay trở lại Hàn Quốc?. Việc bất hợp pháp về nước bao lâu có thể quay trở lại còn phụ thuộc vào:

Thời gian bất hợp pháp.

Hình thức xuất cảnh

Con dấu được đóng lên hộ chiếu khi xuất cảnh.

Mỗi con dấu có một ý nghĩa riêng

Nguồn: koreanews.vn

(Visited 104 times, 1 visits today)