Gia hạn tiếp nhận lao động Việt Nam sang Hàn Quốc

Sáng 23-3, tại Hà Nội, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc và Bộ LĐ-TB&XH đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang...