Hà Nội: Dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức tư vấn, giới thiệu người đi xuất khẩu lao động

Việc làm hợp đồng cam kết giới thiệu đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc là có dấu hiệu lừa đảo? Trong đơn gửi Báo PLVN, ông Nguyễn Văn Thạnh...