Chiều cao học sinh Hàn Quốc đang giảm, trong khi cân nặng lại tăng

Học sinh Hàn Quốc đang tiêu thụ thức ăn nhanh nhiều hơn, học nhiều hơn, bỏ ăn sáng nhiều hơn và ngủ ít hơn, gây ra một số hậu quả về sức khỏe, thể...