Hoa hồng Saron biểu tượng của quốc hoa Hàn Quốc

Mỗi quốc gia, đều có một loài hoa tượng trưng mang biểu tượng của quốc gia đó. Như: Hoa Tulip biểu tượng cho Hà Lan, hoa Anh đào biểu tượng của Nhật Bản, hoa...