Có một cô giáo khơi dậy tình yêu Việt Nam ở xứ Kim Chi

Khi quan hệ chính trị và kinh tế với Việt Nam phát triển, Hàn Quốc đã chú trọng đào tạo ngoại ngữ tiếng Việt cho học sinh. Tại tỉnh Chungcheong Nam, ngôi trường...