Thông tin thủ tục nhập quốc tịch Hàn Quốc

Câu hỏi: Tôi lấy chồng Hàn và đã sang đây sống được 3 năm. Bây giờ tôi muốn nhập quốc tịch Hàn Quốc thì phải làm những thủ tục gì? Nếu chồng tôi không...