4 lưu ý của Bộ Ngoại giao về thay đổi trong quy định thị thực nhập cảnh Hàn Quốc

Đặc biệt, Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam hạn chế tối đa đi lại giữa hai nước trong thời điểm hiện nay khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. COVID-19:...