Bắt đầu áp dụng chế độ bảo hiểm y tế bắt buộc với người nước ngoài

  Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc ngày 16/7 đã bắt đầu thi hành chế độ tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với người nước ngoài và công...