Một số từ vựng tiếng Hàn về Sơ yếu lý lịch

Hiểu và điền đúng nội dung của sơ yếu lý lịch bằng tiếng Hàn 이력서 sẽ giúp bạn tránh mất điểm với các nhà tuyển dụng Hàn Quốc khó tính đấy! Một số...