Những câu hỏi cần chuẩn bị trước khi phỏng vấn visa

Cùng điểm qua những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn visa nhé! 자기소개 해보세요. Bạn hãy tự giới thiệu bản thân. 몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi? 어디에서...