41% bụi nhỏ tại Hàn Quốc phát sinh từ Trung Quốc

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã thu thập được nội dung báo cáo về bụi nhỏ bay tới từ Trung Quốc, mà chính quyền Bắc Kinh từ chối công khai vào...