Hàn Quốc được miễn thực thi cấm vận với I-ran

Chính phủ Mỹ đã chính thức khôi phục lại toàn bộ cấm vận về kinh tế và tài chính với I-ran từ ngày 5/11, đồng thời cho phép 8 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc,...