114 người Việt Nam nhập cảnh bhp, khởi tố một doanh nghiệp

114 người Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp. Khởi tố doanh nghiệp nội thất. (베트남인 114명 불법 입국…인테리어 업자 기소) Doanh nghiệp thiết kế nội thất...