Hàn Quốc gia hạn cảnh báo “chú ý đặc biệt về du lịch” tới ngày 23/5

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định gia hạn hiệu lực thêm một tháng lệnh cảnh báo “chú ý đặc biệt về du lịch” cho người Hàn Quốc đối với...