Bản tin thời tiết “dự kiến tuyết và mưa sẽ rơi trên toàn Hàn Quốc”

Cả ngày hôm nay, có thể là gọi là một ngày rét đậm. (종일 매서운 추위가 기승을 부리고 있습니다.) Cái lanh của ngày mai có lẽ cũng không hề thua kém. (내일...