Đảng Hàn Quốc Tự do tuyên bố giải thể ban lãnh đạo trung ương

Quyền Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do Kim Sung-tae. (Nguồn: Yonhap) Mặc dù đảng Hàn Quốc Tự do đã đưa ra phương án khắc phục hậu quả sau thất bại thảm hại...