Vì sao Hàn Quốc thay đổi chính sách visa với công dân Việt Nam?

Đối với những trường hợp nghi ngờ mục đích nhập cảnh có thể yêu cầu thêm giấy tờ chứng minh nghề nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh năng lực tài chính. Thông...