Án mạng nghiêm trọng tại một nhà hàng Hàn Quốc

Cho rằng, nhóm khách hát hò trong một nhà hàng khi đã quá khuya gây ồn ào, không thể ngủ được, người đàn ông ở gần nhà hàng tìm đến để nói chuyện. Tại...