Giả facebook của người Việt đang ở nước ngoài, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Tình đã chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của một số người đang sinh sống, làm việc ở Đức, Hàn Quốc… rồi sau đó lừa đảo gần chục người với...