Báo động lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc

Hàn Quốc – một trong 3 thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam có nguy cơ “cấm cửa” vì gia tăng tình trạng lao động Việt Nam hết thời...