Hơn 500 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bị bắt, trục xuất về nước

Trong 6 tháng đầu năm 2018, số người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước là 988 người, 518 người bị bắt và trục xuất về nước. Đây...