Sắp diễn ra Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc

Chính sách khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển VKIST, năng lượng nguyên tử, công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0 là những nội dung chính tại...