28 Tháng Năm, 2019

Giúp đỡ dập lửa tại một trang trại lợn. Một công nhân người Việt Nam được trao tặng bằng khen

Trao tặng bằng khen năm công nhân nước ngoài đã góp phần dập tắt đám cháy sớm. (화재 초기 진압에 기여한 외국인 노동자 5명 표창 받아)

Sở cứu hỏa Quận Aseong trao tặng bằng khen cho cho năm công nhân Việt Nam và Nepal, những người đã dập tắt đám cháy tại một trang trại lợn xảy ra vào ngày 13 trước đó. (의성소방서 지난 13일 돈사 화재 시 초기 진압에 대응한 베트남인과 네팔인 노동자 5명에 표창 수여)

[Tin tức]

Xem bản gốc (원본보기)

Vào sáng 27/12. Trung tâm an toàn 119 Sở cứu hỏa Gunsei Tỉnh Gyeongbuk Quận Aseong, Hàn Quốc đã gửi bằng khen cũng như lời cảm ơn đến năm công nhân nước ngoài đã nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy xảy ra trong trang trại lợn vào ngày 13
Station Trạm cứu hỏa Woosung

(▲ 경북 의성소방서는 27일 오전 의성소방서 군위119안전센터에서 지난 13일 돈사에서 발생한 화재를 초기에 진압할 수 있도록 최선을 다한 외국인 노동자 5명에게 감사의 표창장을 수여했다.
ⓒ 의성소방서)

Vào sáng ngày 27 tháng, tại trung tâm an ninh trạm cứu hỏa Gunsan 119 . Đã trao tặng bằng khen cho 5 người nước ngoài có công trấn áp ngọn lửa gồm có anh Cao Đức Thắng ( Nam, Việt Nam ), Lama thorn ( Nam, Nepal ), Sidar Mo ( Nam, Nepal ),Rierbin (Nam, Nepal ), Tamang yamal ( Nam, Nepal ) . (의성소방서는 27일 오전 군위119안전센터에서 가오뜩탕(남, 베트남), 라마서넘(남, 네팔), 사이다르모(남, 네팔), 라이러빈(남, 네팔), 타망얌랄(남, 네팔) 등 5명에게 화재진압 유공 표창을 주었다.)

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 13 trước đó, phát hiện ra có cháy trong trang trại nuôi lợn, những người này đã thông báo với quản lý trang trại gọi cứu hỏa và tích cực dập lửa bằng bình cứu hỏa và đã ngăn chặn được một đám cháy lớn. Ngoài ra, họ còn thông báo cho xung quanh biết tình hình đám cháy và giúp đỡ di tản. (이들은 지난 13일 오전 7시쯤 돈사에 화재가 발생하자 관리인에게 화재신고를 할 것을 통보하고 소화기로 초기진화에 적극 나서 큰 불을 막았다. 또 주변에 화재상황을 알려 대피하도록 도우기도 했다.)

Chung Chang-hwan, Giám đốc Sở cứu hỏa Uesung, nói: “Tôi đánh giá cao tinh thần hy sinh cao cả của những người lao động nước ngoài trong tình huống thảm họa xảy ra lúc đó, bất kể quốc tịch nào.” Ông nói thêm, “Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giáo dục với đối tượng là người lao động nước ngoài về phương pháp thực hiện phòng chống hỏa hoạn đúng với các đặc tính của khu vực. ” (정창환 의성소방서장은 “재난 상황에서 국적을 가리지 않고 앞장 선 외국인 노동자들의 숭고한 희생정신에 깊은 감사를 드린다”면서 “앞으로 우리 지역 특성에 맞는 화재예방을 실시하는 것은 물론 외국인 노동자들을 대상으로 한 교육에 최선을 다하겠다”고 말했다.)

오마이뉴스

Nguồn: koreanews.vn

(Visited 62 times, 1 visits today)