18 Tháng Một, 2019

Hàn Quốc: Thí điểm cho phép binh sĩ sử dụng điện thoại di động

Photo : YONHAP News

 Lục quân Hàn Quốc đang triển khai thí điểm quy định cho phép binh sĩ được sử dụng điện thoại di động sau khi kết thúc thời gian huấn luyện.

Theo phương án thí điểm, mỗi đại đội sẽ bố trí một nơi nhất định để binh sẽ đặt điện thoại di động. Sau khi các binh sĩ kết thúc thời gian huấn luyện sẽ được sử dụng điện thoại từ 6 giờ tối tới 10 giờ tối ngày thường và từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối ngày nghỉ.

Việc thí điểm phương án cho phép binh sĩ sử dụng điện thoại di động sẽ được tiến hành từ tháng 4 tới, tại tất cả các đơn vị. Dựa trên kết quả thí điểm, Bộ Quốc phòng sẽ lập đối sách bổ sung, rồi quyết định thời điểm triển khai chính thức trong nửa đầu năm nay.

Hiện tại, điện thoại di động sử dụng trong quân đội phải được bịt camera để quản lý bảo mật quân sự. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ phát triển một ứng dụng chuyên dụng để camera không thể sử dụng khi ở trong doanh trại.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng sẽ sửa đổi quy định về khu vực hạn chế binh sĩ ngủ lại qua đêm, cho phép binh sĩ có thể ngủ qua đêm bên ngoài ở nơi cách doanh trại hai tiếng di chuyển bằng phương tiện công cộng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng đang xây dựng quy định về việc cho phép binh sĩ có thể ra ngoài sau khi kết thúc thời gian huấn luyện vào ngày thường, thay vì chỉ cho phép vào cuối tuần như hiện nay.

Nguồn: world.kbs.co.kr

(Visited 18 times, 1 visits today)