16 Tháng Mười, 2017

Học Ngữ pháp Tiếng Hàn (으)ㄹ 정도로

Hôm nay chúng ta sẽ chùng nhau học ngữ pháp :(으)ㄹ 정도로 nhé!

Cấu trúc:

V,A + (으)ㄹ 정도로

Ý nghĩa:

Sử dụng cấu trúc này để diễn tả hành động ở mệnh đề sau diễn ra ở một mức độ tương đương với những gì được miêu tả ở mệnh đề trước.

Hoặc có thể dịch là một hành động nào đó ” đến mức” nào đó.

Ví dụ: 

1. 저는 매일 두 편씩 볼 정도로 영화를 좋아해요

Tôi thích phim đến mức mỗi ngày xem hai bộ.

2. 이번 시험은 아주 쉬워서 중학생도 모두 풀 정도였어요.

Lần này đề thi dễ đến mức học sinh cấp 2 cũng có thể làm được.

3. 너무 비가 많이 와서 앞이 잘 안 보일 정도예요.

Mưa to đến mức mà không nhìn được đằng trước.

Chúc các bạn học tốt !

Nguồn: Tổng hợp

(Visited 5.182 times, 1 visits today)