23 Tháng Hai, 2018

Học tiếng Hàn qua chủ đề âm nhạc và hội họa

Hôm nay chúng ta hãy cùng học tiếng Hàn chủ đề âm nhạc và hội họa nha!

보는사람: người xem

출품자: người triển lãm

미술관: phòng triển lãm

초상화: hình ảnh

프레스코화: tranh tường

옻칠그림: tranh sơn mài

유화화법: tranh sơn dầu

수체화: tranh màu nước

조각: tranh khắc

종이자르는그림: tranh cắt giấy

구아슈화: tranh bột màu

토막만화: tranh biếm họa

페인트: sơn, màu vẽ

스케치하다: vẽ phác

붓: cọ vẽ

유화: bức họa

조색판: bảng màu

민요: dân ca

악단: đội hợp ca

독주: độc tấu, đơn ca

횡적: tiêu

피리: sáo

팀파니: trống lục lạc

들드럼: trống định âm

북,드럼: trống

피아노: đàn dương cầm

바이올린: đàn violon 3 dây

일현금: đàn bầu

기타: đàn ghi ta

나팔: kèn trumpet

색소폰: kèn sắc xô

하모니카: kèn ác mô ni ca

음조,어조: nốt nhạc

말: lời nhạc

제작자: nhà soạn nhạc

악단장: nhạc trưởng

음악가: nhạc sĩ

악단원: nhạc công

오케스트라, 관현 악단: dàn nhạc

성악: thanh nhạc

합주하다: hòa nhạc

화성,화음: hòa âm

음게,전음역: gam

교향곡: giao hưởng

곡, 선율: giai điệu

리듬,음율: tiết tấu

변화,변동: biến tấu

음색, 음질: âm sắc

음악: âm nhạc

Nguồn tham khảo: lớp học tiếng hàn uy tín

(Visited 81 times, 1 visits today)