12 Tháng Mười, 2017

Học tiếng Hàn thông dụng qua 40 câu thành ngữ, tục ngữ đơn giản.

Qua những câu thành ngữ, tục ngữ sẽ giúp việc học tiếng Hàn thông dụng của bạn trở nên thú vị mà không kém phần về chất lượng.

Bạn có biết thành ngữ nào trong tiếng hàn?

Khi học tiếng Hàn thông dụng qua những câu thành ngữ, tục ngữ dưới đây thì bạn cũng có thể vận dụng nó để đặt thành ví dụ hay gắn vào một sự vật, hiện tượng để nhớ lâu cũng như  giúp việc luyện viết tiếng Hàn hiệu quả hơn. Câu văn của bạn cũng sẽ có những minh họa sinh động và tăng tính thuyết phục với người đọc.Hãy kết hợp để tích lũy thêm để làm giàu cho vốn từ của mình.

뜻이 있는 곳에 길이 있다 – Có chí thì nên

감언이설    Mật ngọt chết ruồi

고진감래    Khổ tận cam lai

구사일생    Thập tử nhất sinh

티끌 모아 태산 – Kiến tha lâu đầy tổ

기고만장    Khí cao vạn trượng

기절초풍    Hồn xiêu phách lạc

좋은 약은 입에 쓰다 – Thuốc đắng giã tật

노심초사    Lao tâm khổ tứ

단도직입    Đơn phương độc mã

동고동락    Đồng cam cộng khổ

금강산도 식후경 – Có thực mới vực được đạo

반신반의 – Bán tín bán nghi

누워서 침 뱉기 – Gậy ông đập lưng ông

모로 던져도 마름쇠 – Chắc như đinh đóng cột

동문서답    Hỏi đông đáp tây

동병상련    Đồng bệnh tương lân

반신반의    Bán tín bán nghi

부화뇌동    Gió chiều nào theo chiều ấy

Phương pháp học tiếng hàn trực tuyến hiệu quả

불가사의    Bất khả tư nghị

불평부당    Bình đẳng công tâm

비일비재    Không phải lần 1, lần 2

상부상조    Tương phùng tương trợ

동분서주    Chạy đông chạy tây

동상이몽    Đồng sàng dị mộng

두문불출    An phận thủ thường

막상막하    Kẻ tám lạng, người nửa cân

무궁무진    Vô cùng vô tận

새웅지마    Tái ông thất mã

심사숙고    Tận tâm kiệt lực

아전인수    Tát nước vào ruộng nhà

선견지명    Thần cơ diệu toán

설상가상    Họa vô đơn chí

소탐대실    Tham bát bỏ mâm

유명무실    Hữu danh vô thực

임기응변    Tùy cơ ứng biến

전무후무    Vô tiền khoáng hậu

전화위복    Chuyển họa thành phúc

좌충우돌    Tả xung hữu đột

천우신조    Quý nhân phù trợ

Hy vọng học tiếng Hàn thông dụng qua 40 câu thành ngữ, tục ngữ trên đây sẽ cung cấp  những kiến thức hữu ích để giúp bạn đạt được kết quả cao.

Theo: hoctienghanquoc.org

(Visited 430 times, 1 visits today)