15 Tháng Tám, 2019

Kết quả Vòng 1 – Thi tiếng Hàn năm 2019 trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Từ ngày 02/07 đến 31/07/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 14/08/2019, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn những nội dung như sau:

1. Kết quả thi tiếng Hàn:

– Danh sách điểm thi và kết quả:xem tại đây.

2. Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Tất cả người lao động đạt yêu cầu qua vòng thi tiếng Hàn sẽ được tự động đưa vào danh sách đăng ký kiểm tra tay nghề – Vòng 2 (người lao động không cần đăng ký) dự kiến tổ chức từ ngày 18/09 đến 21/09/2019. Người lao động bắt buộc phải tham gia kiểm tra tay nghề và chỉ những người lao động có điểm đạt yêu cầu qua cả hai vòng thi mới được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển để giới thiệu cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc.

– Nếu đáp ứng được ít nhất một điều kiện trong số các điều kiện dưới đây, người lao động có thể nộp hồ sơ đăng ký đánh giá năng lực (không bắt buộc phải nộp hồ sơ đánh giá năng lực nếu không đủ điều kiện):

+ Có kinh nghiệm làm việc trong ngành đăng ký dự thi;

+ Đã hoàn thành các khóa huấn luyện, đào tạo liên quan đến ngành đăng ký dự thi;

+ Đã hoàn thành chương trình đào tạo dài hạn có chuyên ngành liên quan đến ngành đăng ký dự thi (chỉ áp dụng với ngành sản xuất chế tạo);

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến ngành đăng ký dự thi thông qua các kỳ thi chính thức.

– Người lao động nộp hồ sơ đánh giá năng lực tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc đơn vị được giao thực hiện Chương trình EPS tại địa phương nơi người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn. Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cụ thể như sau:

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực: từ 19/8 đến 21/8/2019 (03 ngày)

+ Thông báo địa điểm kiểm tra tay nghề, danh sách ca thi: 11/09/2019

+ Thời gian kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực: dự kiến từ ngày 18/09 đến 21/09/2019

+ Ngày thông báo kết quả: 30/09/2019

– Cơ cấu điểm kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Ngành Vòng 2 – Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực
Cơ cấu điểm kiểm tra

tay nghề (tối đa)

Cơ cấu điểm đánh giá năng lực (điểm cộng)
Thể lực Phỏng vấn Kỹ năng cơ bản Kinh nghiệm làm việc Đào tạo, tập huấn Chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ
Sản xuất chế tạo 30 30 40 3 1 1
Xây dựng 30 30 50 3 1 1

– Thông tin về kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực: Xem tại đây

– Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực:

Ngày 14/08/2019 Trung tâm Lao động ngoài nước đã có Công văn số 792/TTLĐNN-TCLĐ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Người lao động có thể xem chi tiết về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực và thông tin liên quan đến kỳ thi tay nghề và đánh giá năng lực tại công văn này (xem công văn tại đây)
Lưu ý: Chỉ những người có hồ sơ năng lực phù hợp, đúng quy định mới được cộng thêm điểm. Mọi hành vi làm giả hồ sơ, cung cấp thông tin thiếu trung thực sẽ bị xem là vi phạm quy định của Chương trình EPS và bị hạn chế tham gia chương trình trong vòng 03 năm./.

Theo: Trung tâm lao động ngoài nước

(Visited 23 times, 1 visits today)