6 Tháng Sáu, 2019

Kiến thức ngữ pháp tiếng Hàn về chủ đề đuôi kết thúc câu

Bài học hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dùng 2 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản về đuôi cấu trúc câu là ㅂ니다/습니다 và 아/어/여요.

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn về đuôi kết thúc câu

Như đã giới thiệu với các bạn về cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn là Chủ ngữ + Tân Ngữ + Vị ngữ. Trong đó, vị ngữ thường là động từ hay tính từ; và cách chia đuôi kết thúc câu tiếng Hàn cũng chính là cách chia động từ, tính từ.

1. Đuôi từ kết thúc câu ㅂ니다/습니다.

Đuôi từ ㅂ니다/습니다 dùng trong câu trần thuật và là đuôi câu trang trọng, lịch sự, dùng với người lớn tuổi, cấp trên hay khi phát biểu trong các dịp quan trọng. Đây cũng được coi là một biểu hiện của kính ngữ trong tiếng Hàn.
Công thức:

– Động từ, tính từ không có phụ âm cuối (patchim) + ㅂ니다
– Động từ, tính từ có phụ âm cuối (patchim) + 습니다

Ví dụ :

가다 + ㅂ니다 -> 갑니다 (đi)
먹다 + 습니다 -> 먹습니다 (ăn)
저는 밥을 먹습니다 -> Tôi ăn cơm

Lưu ý : Đuôi từ kết thúc câu ㅂ니다/습니다 ở dạng nghi vấn sẽ là -ㅂ니까/습니까? với cách dùng tương tự.

2. Đuôi từ kết thúc câu 아/어/여요

So với đuôi từ kết thúc câu ㅂ니다/습니다 thì đuôi câu 아/어/여요 thân thiện hơn, gần gũi hơn và phổ thông hơn. Đây là đuôi câu thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp tiếng Hàn thực tế.

Công thức :

– Động tư, tính từ có gốc từ chứa nguyên âm 아/오 thì sẽ + 아요
– Động từ, tính từ có gốc từ chứa nguyên âm còn lại thì sẽ + 어요
– Động từ, tính từ gốc 하다 thì sẽ + 여요 và thông thường sử dụng là 해요.

Ví dụ :

가다 -> 가요
먹다 -> 먹어요
사랑하다 -> 사랑해요

Lưu ý: Đuôi câu này ở dạng nghi vấn chỉ cần thêm dấu chấm hỏi (?) trong văn viết và lên giọng cuối câu; cách dùng không có gì thay đổi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết: ngữ pháp tiếng Hàn về đuôi kết thúc câu. Chúc các bạn học tập tốt.

Nguồn: Tiếng Hàn giao tiếp SOFL

(Visited 27 times, 1 visits today)