13 Tháng Bảy, 2019

Mở rộng chi trả trợ cấp cho trẻ dưới 7 tuổi

Bắt đầu từ ngày 25/9 tới, tất cả trẻ em Hàn Quốc dưới 7 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp trẻ em 100.000 won (85 USD) một tháng.

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng chi trả trợ cấp cho toàn bộ trẻ em dưới 7 tuổi, bắt đầu từ 25/9, thay vì chỉ chi trả cho trẻ em dưới 6 tuổi như trước đó.

Tính đến cuối tháng 4 vừa qua, số trẻ em thuộc diện được mở rộng nhận trợ cấp là 2.767.000 trẻ, tăng khoảng 400.000 trẻ so với con số trước đó là 2.367.000 trẻ.

Từ tháng 4, Bộ Y tế và phúc lợi tiến hành chi trả trợ cấp cho toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi, mà không tiến hành điều tra về thu nhập như trước đây. Trước đó, trẻ em dưới 6 tuổi nhưng nếu thuộc nhóm 10% hộ gia đình có thu nhập cao nhất, không được hưởng trợ cấp trẻ em.

Để được nhận trợ cấp trẻ em, người bảo hộ nhất định phải tiến hành quy trình đề nghị hưởng trợ cấp bằng cách tới các cơ sở cư trú trên chứng minh nhân dân, hoặc đăng ký thông qua trang web (www.bokjiro.go.kr) hoặc ứng dụng điện thoại di động.

Theo: world.kbs.co.kr

(Visited 13 times, 1 visits today)