11 Tháng Bảy, 2019

Người thất nghiệp khó xin việc làm hơn so với thời kỳ khủng hoảng kinh tế

Theo một báo cáo thống kê phân tích về sự dịch chuyển lao động do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố vào ngày 11/7, trong giai đoạn 2000-2009, tỷ lệ xin được việc làm đạt 28,2%, nhưng đã giảm 2,6%, còn 25,6% trong giai đoạn 2010-2018. Tỷ lệ xin được việc làm là tỷ lệ người thất nghiệp xin được việc làm sau một tháng nhờ tích cực tìm kiếm việc làm mới.

Photo : YONHAP News

Ngược lại, tỷ lệ mất việc một tháng sau khi xin được việc làm mới giảm từ 1% giai đoạn 2000-2009 xuống còn 0,8% giai đoạn 2010-2018.

Tỷ lệ xoay vòng lao động, tức tỷ lệ xin được việc làm trừ đi tỷ lệ mất việc, giảm từ 29,2% xuống còn 26,4%. Điều này mang ý nghĩa là người thất nghiệp khó thoát khỏi tình trạng thất nghiệp, trong khi những người đang có việc làm có khả năng cao duy trì được công việc hiện tại.

Các doanh nghiệp trong nước đang có xu hướng di dời nhà máy sản xuất sang các quốc gia Đông Nam Á, khiến số lượng việc làm khối sản xuất giảm đi. Số lượng việc làm cần thiết để tạo ra giá trị sản xuất 1 tỷ won (hơn 850.000 USD) đã giảm từ 6,8 người năm 2010, xuống còn 6,2 người năm 2015.

Tỷ lệ mất việc ở những người lao động trình độ học vấn thấp, có xu hướng gia tăng trong năm 2018. Xét theo giới tính, tỷ lệ phụ nữ chuyển sang nhóm dân số không tham gia hoạt động kinh tế với lý do chăm sóc con cái, làm việc nhà, cũng gia tăng. Xét theo độ tuổi, rủi ro mất việc ở thanh niên (15 đến 29 tuổi) cao hơn so với tầng lớp cao tuổi.

Theo: world.kbs.co.kr

(Visited 29 times, 1 visits today)