7 Tháng Một, 2019

Tai nạn thương tâm: Công nhân hơn 20 tuổi bị cuốn vào cửa thiệt mạng

Công nhân hơn 20 tuổi bị cuốn vào cửa và thiệt mạng khi lắp đặt cửa tự động (20대 노동자 자동문 설치 중 몸 끼어 숨져)

Lại xảy ra một tai nạn , một người lao động đã thiệt mạng khi đang làm việc. (20대 노동자가 작업 도중 숨지는 사고가 또 발생했습니다.)

Vào khoảng 3:10 tối ngày hôm qua (4), A, 27 tuổi, đang lắp đặt cửa tự động tại một nhà máy chế biến kim loại ở Paltan-myeon, Hwaseong, Gyeonggi-do, đã bị cuốn vào khoảng giữa kệ bàn làm việc và khung cửa và thiệt mạng. (어제(4일) 오후 3시 10분쯤 경기도 화성시 팔탄면에 있는 한 금속가공 공장에서 자동문 설치 작업을 하던 27살 A 씨가 작업대와 문틀 사이에 끼었습니다.)

Anh A được chuyển đến bệnh viện, nhưng cuối cùng đã bị th,iệt m,ạng. (A 씨는 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.)

Được biết, anh A đang gia công cho chiếc cửa bị hỏng thì kệ làm việc anh đang đứng đột ngột bị nâng lên và xảy ra tai nạn. (공장문 설치 외주업체의 직원인 A 씨는 작업대 위에서 일하던 중 갑자기 작업대가 올라가면서 사고를 당한 것으로 확인됐습니다.)

Cảnh sát đang điều tra với đối tượng là quản lý công ty đã thực hiện đúng các biện pháp an toàn hay chưa và liệu thiết bị khẩn cấp có bị hỏng hóc hay không. (경찰은 회사 관계자를 상대로 안전 관리를 제대로 했는지와 장비 결함 여부 등 정확한 경위를 조사하고 있습니다.)

Theo YTN NEWS

Nguồn: koreanews.vn

(Visited 106 times, 1 visits today)