25 Tháng Tư, 2019

Tổ chức y tế thế giới WHO “Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi không được sử dụng điện thoại thông minh trên 1 giờ 1 ngày”

Tổ chức y tế thế giới WHO “Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi không được sử dụng điện thoại thông minh trên 1 giờ 1 ngày” (WHO “4세이하 스마트폰 하루 1시간 이상 안돼”)

[앵커]
Đang có liên tiếp những nhận định là cần có sự hướng dẫn của người lớn trong việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh của trẻ em. (어린이의 경우 스마트기기 사용에 있어 어른들의 지도가 필요하다는 지적이 잇따르고 있습니다.)

Khuyến nghị đầu tiên của tổ chức quốc tế là trẻ em dưới 4 tuổi nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh dưới một giờ mỗi ngày. (이런 가운데 4세 이하의 어린이들은 스마트기기 사용을 하루 1시간 이내로 제한해야 한다는 국제기구의 첫 권고가 나왔습니다.)

[리포터]
Một em bé 15 tháng tuổi đang khéo léo đặt ngón tay lên hình ảnh của một thiết bị điện thoại thông minh. (생후 15개월 된 아기가 능숙하게 스마트 기기의 사진에 손가락을 갖다댑니다.)

Những em bé khác ở độ tuổi tương tự có thể dễ dàng xử lý chiếc điện thoại thông minh và chọn những gì chúng muốn. (비슷한 또래의 다른 아기 역시 스마트폰을 손쉽게 다루며 원하는 것을 골라 봅니다.)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu tiên đưa ra hướng dẫn cho trẻ em sử dụng thiết bị điện thoại thông minh. (세계보건기구, WHO가 처음으로 어린이의 스마트기기 사용 가이드라인을 제시했습니다.)

Nội dung trọng tâm là, trẻ dưới bốn tuổi chỉ nên dùng điện thoại nội trong một giờ mỗi ngày và cho trẻ em dưới một tuổi thì không được tiếp xúc với màn hình điện thoại. (4살 이하 유아의 경우 하루 1시간 이내로, 1살 미만은 화면 자체에 노출돼선 안된다는 게 내용의 핵심입니다.)

WHO giải thích rằng việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có liên quan trực tiếp đến các vấn đề sức khỏe. (WHO는 영유아의 스마트기기 사용은 건강문제와 직결됐다고 설명했습니다.)

Sự gia tăng trong việc sử dụng các thiết bị thông minh dẫn đến giảm hoạt động thể chất và tự nhiên dẫn đến béo phì. (스마트기기 사용증가가 신체적 활동 감소로 이어지고 자연히 비만과도 연결된다고 강조했습니다.)

Tôi cũng chỉ ra rằng nếu bạn đắm chìm trong việc sử dụng các thiết bị thông minh, thì sẽ dẫn đến thiếu ngủ. (여기에 스마트기기 사용에 과몰입할 경우 수면부족도 유발할 수 있다고 지적했습니다.)

Trong một báo cáo của WHO năm 2017, số trẻ em và thanh thiếu niên béo phì trên toàn thế giới đã tăng gấp 10 lần so với 40 năm trước. (2017년 WHO의 보고서에서 전세계 비만 어린이와 청소년 수가 40년전에 비해 10배 이상 증가한 것으로 나타나기도 했습니다.)

Các chuyên gia cũng lo ngại về việc sử dụng lâu dài các thiết bị thông minh cũng ảnh hưởng về mặt phát triển cảm xúc. (전문가들은 정서발달 측면에서도 스마트기기의 장시간 사용을 우려하고 있습니다.)

[Lewis Krause / Trung tâm Y tế Đại học Chicago Tiến sĩ Rush] ” Những đứa trẻ nếu bỏ lỡ sự giao lưu mang tính xã hội trong thời kỳ trưởng thành, thì rất khó có thể tìm được thứ gì để thay thế. Nếu bỏ qua thời kỳ đó, không thể quay lại và phục hồi lại được.” ([루이스 크라우스 / 시카고 러시 대학 메디컬센터 박사] “어린이들이 성장시기에 사회적 교류를 놓친다면 그것을 대체할 것을 찾는 것은 매우 힘든 일입니다. 일단 그 시기를 놓친다면 다시 돌아가 만회할 수 없습니다.”)
연합뉴스TV 김효섭입니다.

Nguồn: koreanews.vn

(Visited 752 times, 1 visits today)