13 Tháng Tư, 2019

Uống sữa đậu nành … Có hiệu quả giảm bệnh béo phì và hội chứng chuyển hóa ở tuổi già.

Nếu bạn uống sữa đậu nành … Có hiệu quả giảm bệnh béo phì và hội chứng chuyển hóa ở tuổi già. ( 국산콩 두유로 마시면…비만ㆍ대사증후근에 효과)

[앵커]

Theo một nghiên cứu ở Hàn Quốc, pha trộn đậu nành thành sữa đậu và uống có hương vị rất ngon và cũng rất tốt cho sức khỏe. (국산콩을 혼합해 두유로 마시면 맛도 좋고 건강에 아주 좋다는 연구결과가 나왔습니다.)

Gần đây, thị trường đậu nành đã tăng hơn 10% mỗi năm ở Hàn Quốc, và nhu cầu tiêu dùng đậu trong nước ở Hàn Quốc có trên vọng tăng mạnh. (최근 두유시장이 매년 10% 이상씩 성장하고 있는데 국산 콩 수요가 크게 늘 전망입니다.)

Phóng viên Kangchang-gu (보도에 강창구 기자입니다.)
[기자]
Đậu nành được thu hoạch trên các cánh đồng. (들녘에서 콩 수확이 한창입니다.)

Giống đậu thuần nội địa với tên gọi “Protein mới” được phát triển trong nội địa Hàn Quốc. (국내에서 개발된 ‘새단백’이란 순수 국산품종입니다.)

Cơ quan Phát triển Nông thôn Hàn Quốc cùng hợp tác với trường Đại học Konkuk đã phát triển công nghệ sản xuất sữa đậu nành bằng cách trộn ba loại đậu tương trong nước, và phát hiện ra nó có vị rất ngon và cũng rất tốt cho sức khỏe. (농촌진흥청이 건국대와 공동으로 국산 콩 3가지를 혼합해 전두유 생산기술을 개발했는데 맛도 좋고 건강에도 좋은 것으로 밝혀졌습니다.)

So với sữa đậu nành thông thường, chất xơ có nhiều chất dinh dưỡng và có thể tiêu thụ nhiều protein hơn. (일반 두유에 비해 식이섬유가 풍부하고 더 많은 단백질을 섭취할 수 있습니다.)

[Hwang Eun-joo / Suwon, Gyeonggi] ” Do được làm trong nội địa Hàn Quốc, nên nó rất bùi và đậm vị , mềm mại trôi tuột vào trong cổ họng và cũng rất ngon. ([허은주 / 경기 수원시] “국산콩으로 만들어서 그런지 굉장히 고소하고 진하고 목 넘김도 아주 부드럽고 좋습니다. 맛있어요.”)

Sữa đậu nành hỗn hợp rất giàu vitamin E là chất chống oxy hóa và có hàm lượng chất xơ trong chế độ ăn uống gấp 3,4 lần so với sữa đậu nành thông thường. (혼합 전두유는 토코페롤 등 항산화성분이 풍부하고 일반 두유에 비해 식이섬유 함량이 3.4배나 많은 것으로 나타났습니다.)

Các thử nghiệm trên động vật đã cho thấy rằng chúng có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện bệnh béo phì và hội chứng chuyển hóa tuổi già. (동물실험 결과 비만과 대사증후군 개선에 탁월한 효과가 있는 것으로 밝혀졌습니다.)

[Chung Kyung-jin / Giáo sư, Khoa học thực phẩm và sinh học, Đại học Konkuk] “Nồng độ Vitamin E trong máu được hấp thụ bằng sữa đậu nành hỗn hợp thấp hơn 13,7%, và hàm lượng chất béo của chúng cũng thấp hơn 13,3% …” ([염경진 / 건국대 식품생명과학부 교수] “혼합 전두유를 섭취한 그룹에서 혈중 콜레스테롤 농도가 13.7%나 낮아졌고 또한 이들의 체중이랑 지방의 함량 또한 13.3%나 더 낮은…”)

Thị trường sữa đậu nành trong nước trị giá khoảng 380 tỷ won, tăng khoảng 10% mỗi năm, nhưng hầu hết là các loại đậu nhập khẩu. (국내 두유시장은 3,800억원 규모로 매년 10%가량 성장하고 있지만 대부분 수입 콩을 이용하고 있습니다.)

[Nhà nghiên cứu nông nghiệp YuYoung / dầu đậu nành, Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Quốc gia] “Sữa đậu nành chiếm quy mô rất lớn trên thị trường, nhưng trên thực tế, đang sử đậu tương làm nguyên liệu. Do đó, nếu sử dụng đậu tương trong nước thành phần sẽ mang tính vượt trội hơn …([이유영 / 국립식량과학원 농업연구사] “두유가 콩 소비시장에서 차지하는 규모는 크지만 실제로는 외국산 콩을 원료로 사용하고 있습니다. 따라서 국산 콩 품종을 이용해서 우수한 기능성 성분을…”)

Cơ quan quản lý và phát triển nông thôn Hàn Quốc có kế hoạch tập trung vào việc mở rộng tiêu thụ đậu nành trong nước bằng cách sử dụng công nghệ sản xuất sữa đậu nành nguyên chất siêu mịn. (농진청은 초미립 전두유 제조기술을 활용해 국산 콩 소비확대에 주력할 계획입니다.)
연합뉴스TV 강창구입니다.

Nguồn: koreanews.vn

(Visited 84 times, 1 visits today)